Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich - 17 i 18 listopada 2022r.

W dniach 17 i 18 listopada 2022r. Wydział Biologii
i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego był organizatorem Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Dziekani rozmawiali
o sprawach związanych z kształceniem i ewaluacją. Ale nie tylko. Mówiono też np. o zdrowiu studentów.

W obradach uczestniczyło 50 osób z około 20 wydziałów. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych pomiędzy przedstawicielami wydziałów przyrodniczych uniwersytetów z całego kraju, ustalenie wspólnej strategii działania, a także zacieśnianie kontaktów.

Obrady konferencji prowadziła prof. Iwona Bogacka, dziekan Wydziału Biologii
i Biotechnologii UWM.

Wśród zaproszonych gości był m.in. prof. Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Poruszył on zagadnienia związane z waloryzacją jednostek naukowych w kontekście postępowania awansowego.

Dr hab. Dominik Antonowicz, profesor UMK, członek Komisji Ewaluacji Nauki przedstawił cele i kryteria ewaluacji szkół doktorskich. 

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – wprowadził gości w Warmiński świat Mikołaja Kopernika”.

Dr hab. inż. Dorota Kulikowska, profesor UWM, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, poruszyła problemy związane z ewaluacją jakości kształcenia.

Mgr Anna Piotrowska, psycholog i terapeutka z Ośrodka Pomocy Psychologicznej
i Psychoedukacji „Empatia” przedstawiła na wybranym przykładzie sposoby efektywnego wspierania studentów ze złożonymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi.

Gospodarzem następnej konferencji będzie Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. A odbędzie się ona 12 i 13 czerwca przyszłego roku. Będzie połączona
z obchodami 30-lecia gdańskiego wydziału.