Kandydatura na Dziekana Wydziału

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że na funkcję Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie zgłoszono kandydaturę:

 prof. dr hab. Iwony Bogackiej

Zgłoszenie kandydatów na funkcje prodziekanów nastąpi do dnia 18.04.2019 r.

Zgłoszenia mogą dokonać jedynie kandydaci na funkcję dziekana, którzy zostali zamieszczeni w obwieszczeniu Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Przewodniczący WKW WBiB

      dr hab. Lech Kirtiklis