Japońsko-Polski Kurs Letni – przedłużony nabór

Zapraszam Studentów studiów 2. lub 1. stopnia kształcenia do udziału w atrakcyjnym międzynarodowym Kursie Letnim pt: „Hydrobiology and inland environmental science in Poland, zorganizowanym przez Uniwersytetu Hokkaido, Wydział Nauk Rybackich i UWM w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Zoologii,  który odbędzie się w dniach od 28 sierpnia do 10 września 2017

Udział w Kursie jest bezpłatny

Uczestnikami Kursu będą studenci (cztery osoby) Faculty of Fisheries Sciences, Uniwersytetu Hokkaido (Japonia) i studenci (cztery osoby) UWM w Olsztynie. Każdy uczestnik odbędzie 60 godz. różnych form zajęć dydaktycznych, obejmujących, m.in. realizację jednego naukowego Mini-Projektu. Studenci uzyskają Zaświadczenie o ukończeniu Kursu i 4 pkty ECTS

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 lipca (poniedziałek) 2017! lub do zakończenia rekrutacji

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu Hokkaido, i pracowników oraz doktorantów Katedry Zoologii, a także Katedry Ekologii, Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN w Olsztynie.
Zajęcia odbywać się będą w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej i Katedrze Zoologii.
Kurs Letni „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” oraz działania towarzyszące wymianie studentów finansowane są przez Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a także Wydział Biologii i Biotechnologii, i odbywają się w ramach Porozumienia o współpracy obu wymienionych Uczelni.   

Materiały do pobrania: harmonogram – plik Worda, application form - plik Worda

Alicja Boroń, Koordynator
alibo@uwm.edu.pl