INFORMACJA dotycząca zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej

W roku akademickim 2019/2020 studenci I roku będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:
1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora,
4) zapomogę.

Dokładne informacje o zasadach i trybie ubiegania się o pomoc materialną znajdziesz w załączonym pliku -  plik PDF

Dodatkowe informacje na stronie http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna