Informacja dotycząca realizacji praktyk zawodowych

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące możliwości realizacji praktyk zawodowych poza Uczelnią, przypominam, że nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego i obowiązek prowadzenia kształcenia w formie zdalnej do 30 września 2020 roku. Wydane przez Rektora Decyzje w sprawie prowadzenia kształcenia w stanie zagrożenia epidemicznego(Decyzja Nr 53/2020 z dnia 25 maja 2020 r. i  Decyzja Nr 60/2020 r.) nie uwzględniają możliwości realizacji praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym 2020.

Za zgodą Prorektora ds. kształcenia i studentów, realizacja praktyk zawodowych na naszym Wydziale została przesunięta na rok 2021. Jednocześnie nadmieniam, że informacja o sposobie realizacji praktyk zawodowych była dyskutowana i zaakceptowana na spotkaniach ze studentami, zorganizowanymi przez Samorząd Studencki w formie on-line. Przypominam, że przyjęto następujące rozwiązania:

  1. Kierunki: biologia i mikrobiologia pierwszego stopnia, III rok – praktyka zawodowa została przypisana do 6 semestru; przeniesiono realizację 1-2 przedmiotów z semestru 6 do semestru 5; zakończenie zajęć dydaktycznych do 14 maja 2021 r.; możliwość realizacji praktyk zawodowych od 16 maja.
  2. Kierunki: biologia i mikrobiologia drugiego stopnia, II rok - praktyka zawodowa została przypisana do 4 semestru; przeniesiono realizację 1-2 przedmiotów z semestru 4 do semestru 3; zakończenie zajęć dydaktycznych do 14 maja 2021 r.; możliwość realizacji praktyk zawodowych od 16 maja.
  3. Biotechnologia pierwszego stopnia, III rok - praktyka zawodowa została przypisana do 7 semestru; zakończenie zajęć dydaktycznych zgodnie z ramową organizacja roku akademickiego 2020/2021, realizacja praktyk zawodowych w okresie wakacyjnym wolnym od zajęć dydaktycznych.
  4. Biotechnologia drugiego stopnia, II rok - zakończenie zajęć dydaktycznych do 28 maja 2021 r; możliwość realizacji praktyk od 31 maja.

W przypadku wydania nowej Decyzji Rektora w sprawie realizacji praktyk zawodowych, możliwe będzie przeprowadzenie praktyk w okresie wakacyjnym, o czym Państwa niezwłocznie poinformujemy.

                                                                                                                             Z poważaniem
                                                                                                                             dr Beata Dulisz
                                                                                                                             Prodziekan ds. kształcenia