Informacja dla Studentów – stypendium ministra na rok 2017/2018 - do 18.09.2017

Wnioski o stypendium ministra na rok 2017/2018 (wersja papierowa i elektroniczna), poprawnie wypełnione przez studenta, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 18 września 2017 r.
Proszę pamiętać, że pod uwagę brane są osiągnięcia tylko z katalogu i tylko związane z kierunkiem studiów (nie dotyczy sportowych).

wniosek i oświadczenie (druk) – plik Word
wskazówki dotyczące wypełnienia wniosków – plik PDF
dodatkowe informacje na stronie: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html