III Sympozjum Bakteriofagowym

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Przyjaciele,

W czerwcu 2023r. powołano i zarejestrowano Polskie Towarzystwo Badań

nad Wirusami Mikroorganizmów. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju badań związanych z wirusami mikroorganizmów a w szczególności popularyzacja wiedzy z zakresu szeroko rozumianej biologii wirusów mikroorganizmów. Towarzystwo jest aktywnym członkiem International Society for Viruse of Microbes. Pragniemy podzielić się naszą wiedzą z członkami społeczności naukowej. Jesteśmy gotowi na współpracę z uczelniami i instytutami badawczymi w celu rozwiązywania problemów w różnych gałęziach  przemysłu w oparciu o najnowsze techniki biologii molekularnej oraz biotechnologii wykorzystujące jako podstawę szeroką wiedzę o bakteriofagach czyli wirusach namnażających się w komórkach bakterii. Platformą służącą wymianie wiedzy oraz nawiązywaniu kontaktów i współpracy jest organizowane co roku na Uniwersytecie Gdańskim Sympozjum Bakteriofagowe. Kolejne zaplanowano na 5-7 września 2024r. Zapraszamy na nie studentów, doktorantów, pracowników nauki oraz wszystkich sympatyków bakteriofagów.

Gwarantujemy doskonałą twórczą atmosferę, piękne miejsce spotkania oraz pyszne jedzenie.

Zachęcamy do zapisywania się do Polskiego Towarzystwa Badań nad Wirusami Mikroorganizmów. Deklaracja członkowska znajduje się pod linkiem:

https://forms.gle/BRcT3WF4o4Rx71Kr5

Jesteśmy również obecni na

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553050800827
Twitter: https://twitter.com/PSRVM_Poland

W imieniu Zarządu Głównego

Prezes Polskiego Towarzystwa

Badań nad Wirusami Mikroorganizmów

prof. dr hab. Alicja Węgrzyn