II edycja Białowieskiej Szkoły Statystycznej - zaproszenie

Szanowni Państwo,

Przyjmujemy zapisy na 2. edycję Białowieskiej Szkoły Statystyki. Odbędzie się ona w dniach 1-6 kwietnia 2019 roku w siedzibie Białowieskiej Stacji Geobotanicznej (ul. Sportowa 19, 17-230 Białowieża). Oferta BSS kierowana jest do studentów i doktorantów prowadzących badania naukowe w zakresie ekologii, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy z zakresu statystyki i analizy danych. Kurs będzie realizowany w oparciu o darmowe oprogramowanie R/R studio. Od uczestników wymagamy własnego sprzętu komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem (R i Rstudio; informacje dotyczące pobrania i instalacji w komunikacie kursowym dla osób zakwalifikowanych), bazy danych przygotowanej w formie arkusza kalkulacyjnego oraz powiązanego z nią problemu badawczego.

Podczas BSS uczestnicy nauczą się:
- podstaw składni języka R
- przygotowania bazy danych do analiz i sprawdzenia jej poprawności
- metod eksploracyjnej analizy danych
- regresji liniowej i nieliniowej
- zastosowania modeli mieszanych
- analizy wariancji i testów statystycznych
- metod grupowania obserwacji za pomocą dendrogramów
- metod analiz wielowymiarowych (ordynacji)

Pierwsze pięć dni kursu będzie podzielone na trzy bloki: wykład wprowadzający (1:45 h), ćwiczenia (2:45 h) i praca z własnymi danymi (4:30 h).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rekrutacja będzie oparta o jakość opisu problemu badawczego i bazy danych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wyżywienie i nocleg we własnym zakresie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami: dr Patryk Czortek patrykczortek@biol.uw.edu.pl, mgr inż. Marcin Dyderski (Marcin.Dyderski@gmail.com)

Rejestracja na kurs pod adresem:  https://goo.gl/forms/5b1eJeiUvSMMnaBP2
z
aproszenie - wersja PDF

Z poważaniem,

Patryk Czortek,
Marcin Dyderski,
organizatorzy