I Ogólnopolska Konferencja "Badania podwodne – metody, monitoring i edukacja" - komunikat

Podkomisja Naukowa Komisji Działalności Podwodnej Zarządu Głównego PTTK, we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwesytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

 I Ogólnopolskiej Konferencji
"Badania podwodne – metody, monitoring i edukacja"

Konferencja odbędzie się w dniach 4–6 października 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Gwarek, w Ślesinie (100 km od Poznania, 110 km od Bydgoszczy). Jest to obszar głębokich, zmienionych termicznie jezior konińskich.

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń i zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie badań podwodnych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych metod, zasad prowadzenia monitoringu wód oraz edukacji ekologicznej. Zagadnienia te są istotne ze względu na coraz częstsze angażowanie płetwonurków do prowadzenia badań podwodnych, w szczególności do nieinwazyjnej eksploracji ekosystemów wodnych, cennych pod względem przyrodniczym (np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000).

W czasie konferencji zostaną zorganizowane warsztaty szkoleniowe, w ramach których będzie można podwyższyć kwalifikacje płetwonurkowe i zdobyć uprawnienia Płetwonurka Ekologa I i II stopnia oraz Płetwonurka Wydobywcy. Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z wieloletnim doświadczeniem, w tym w prowadzeniu prac naukowych.

Tematyka wystąpień będzie obejmować następujące zagadnienia:

  • badania oraz monitoring fauny i flory jezior i rzek;
  • monitoring gatunków inwazyjnych;
  • metody, narzędzia i techniki badawcze stosowane w ekosystemach wodnych;
  • wykorzystanie płetwonurkowania w badaniach podwodnych;
  • GIS w badaniach podwodnych i morfologia jezior;
  • geografia jezior i rzek;
  • zastosowanie wyników badań podwodnych do celów edukacyjnych i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony przyrody;
  • i inne...

Dokumenty do pobrania:

  • zaproszenie, komunikat nr 1 - PDF
  • Formularz zgłoszeniowy / RODO - Word

Zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny