Godziny rektorskie 8 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo,
Samorząd Studencki UWM w dniu 8 listopada ma przyjemność zaprosić studentów Uniwersytetu do wzięcia udziału w wydarzeniu Student EXPO UWM 2023, które odbędzie w Bibliotece Uniwersyteckiej. Podczas wydarzenia swoją ofertę zaprezentują organizacje uczelniane oraz podmioty zewnętrzne.
Biorąc pod uwagę umożliwienie studentom aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu wystosowaliśmy wniosek do JM Rektora UWM o ustanowienie godzin rektorskich. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem naszej prośby przedstawiamy podział godzin rektorskich:

  • W godzinach 9:00 – 12:00 na Wydziałach:

1.    Nauk Ekonomicznych,
2.    Rolnictwa i Leśnictwa,
3.    Humanistycznym,
4.    Szkole Zdrowia Publicznego,
5.    Medycyny Weterynaryjnej,
6.    Nauk Technicznych,
7.    Teologii,
8.    Lekarskim.

  • W godzinach 12:00 – 15:00 na Wydziałach:

1.    Nauk Społecznych,
2.    Geoinżynierii,
3.    Matematyki i Informatyki,
4.    Prawa i Administracji,
5.    Nauki  o Żywności,
6.    Bioinżynierii Zwierząt,
7.    Biologii i Biotechnologii,
8.    Sztuki.

Z wyrazami szacunku
Samorząd Studencki UWM

Dokładne informacje w załączniku - plik PDF