Godziny przyjmowania Studentów przez Prodziekanów w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informujemy, że Prodziekan ds. Studenckich i Prodziekan ds. Kształcenia

w okresie wakacyjnym

przyjmują Studentów po uprzednim umówieniu się.