Godziny przyjęć w dniu 2 marca br.

P r o d z i e k a n   d s.  S t u d e n c k i c h

prof. dr hab. Aleksander Świątecki

w dniu 2 marca br.

zaprasza Studentów w godzinach 9.00 – 10.00