Godziny przyjęć Studentów w dniu 25 maja br.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja br. (piątek)

Dziekanat przyjmuje Studentów w godzinach 8.00-10.00