Godziny przyjęć Studentów w dniu 18 maja br. (piątek)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja br. (piatek)

Dziekanat przyjmuje Studentów w godzinach 8.00-10.30,

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki nie przyjmuje.