Godziny przyjęć Prodziekana ds. studenckich w dniach 8-9 grudnia br.

Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki zaprasza w czwartek 8 grudnia w godz. 9.00-11.00,  w piątek 9 grudnia nie przyjmuje.