Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich

Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksander Świątecki

zaprasza w dniach:

poniedziałek w godz. 13.00-14.00
wtorek w godz. 9.00-11.00
i piątek w godz. 11.30-12.30