Godziny przyjęć Prodziekan ds. studenckich w dniach 7-8 kwietnia br.

 

Prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Anita Franczak zaprasza w dniach 7 - 8 kwietnia br. (czwartek, piątek) w godz. 13.00-14.00.