Godziny pracy Dziekanatu w miesiącach lipiec -wrzesień

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 lipca do 28 września 2017 roku

z a p r a s z a m y   d o  D z i e k a n a t u

w dni powszednie w godzinach 8.00 - 12.00