Godziny otwarcia Dziekanatu w dniu 23 kwietnia br.

W dniu 23 kwietnia (poniedziałek)

D z i e k a n a t

czynny w godzinach 8.00 - 9.00  i  12.15 - 14.00