Godziny otwarcia Dziekanatu od dnia 18 lutego br.

Od dnia 18 lutego br.

Dziekanat przyjmuje Studentów w dniach:

poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00

czwartek-piątek w godz. 8.00-12.00