Godziny otwarcia dziekanatu od 3 do 21 lutego br.

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lutym zmieniają się godziny przyjęć Studentów i Doktorantów:

 3- 7 lutego br. Dziekanat czynny w godzinach 9:00-13:00 

 10-18 lutego br. Dziekanat czynny w godzinach 10:00-14:30 

19 lutego br. Dziekanat nieczynny 

 20-21 lutego br. Dziekanat czynny w godzinach 10:00-14:30