E-Podania dla Studentów

Uprzejmie informujemy, że w systemie USOS dostępne są dla studentów następujące e-podania (w formie elektronicznej):

1. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej

2. Podanie do Dziekana o zmianę formy studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)

3. Podanie o możliwość odbywania studiów w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów

4. Podanie do Dziekana o zmianę kierunku studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)

5. Alternatywne rozwiązania ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnością.

6. Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

7. Podanie o możliwość powtórzenia semestru

8. Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego

9. Podanie do Dziekana o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów

10. Podanie do Rektora o zmianę formy studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)

11. Podanie do Rektora o zmianę kierunku studiów (w trakcie pierwszego roku studiów)

12. Podanie do Rektora o wpis warunkowy i powtórzenie niezaliczonych przedmiotów

 

Decyzją Prodziekana ds. Studenckich prof. dr hab. Aleksandra Świąteckiego, podania wymagające wydania decyzji administracyjnej nadal obsługiwane są drogą tradycyjną.