18. edycja Plebiscytu Belfer UWM

Plebiscyt na Belfra UWM jest wydarzeniem z 18-letnią tradycją, które na stałe wpisało się w kalendarz roku akademickiego. Zainicjowane przez Radio UWM FM, a w kolejnych latach organizowane przez Samorząd Studencki, pozwala na wyłonienie najlepszego nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wybierany jest on spośród Belfrów wydziałowych, którzy biorą udział w ogólnouczelnianej rywalizacji po wytypowaniu ich przez studentów swojego wydziału.

W tegorocznej edycji plebiscyt podzielony był na 3 etapy. W pierwszym z nich przyjmowane były zgłoszenia kandydatów na Belfra danego wydziału, zgłaszać mogli ich wszyscy studenci. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rady Wydziałowe Samorządu Studenckiego wybrali trzech nauczycieli akademickich, których kandydatury poddane zostały głosowaniu w drugim etapie konkursu. Każdy student dysponował jednym głosem dziennie, a ten nauczyciel akademicki, który zdobył najwięcej głosów został Belfrem wydziału. W ostatnim, trzecim etapie wyłonieni nauczyciele ze wszystkich jednostek walczyli o zdobycie tytułu Belfra UWM 2023. W ostatnim etapie przez 8 dni każdy student mógł oddać jeden głos dziennie na swojego kandydata.

Zwieńczeniem całego konkursu była w dniu 17 stycznia 2024r. Gala Belfra 2023.

Trzecie miejsce w plebiscycie należało do jednego z najmłodszych stażem belfrów, czyli do dr. Roberta Stryińskiego, pracownika Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM
Pan dr Stryiński jest absolwentem WBiB oraz Akademii Biznesu UWM. W 2018 roku rozpoczął studia doktoranckie w ramach programu Interdisciplinary Doctoral Studies in Biology and Biotechnology finansowanego przez Unię Europejską. W swoich badaniach naukowych analizuje wzajemne zależności w układzie pasożyt - żywiciel na modelu nicienia Anisakis simplex, wywołującego u ludzi chorobę zwaną anisakiozą oraz komórek i organoidów pochodzących od człowieka. Obecnie jest kierownikiem projektu finansowego przez Narodowe Centrum Nauki oraz wykonawcą w projektach finansowanych przez agencje polskie i hiszpańskie.

Gratulacje dla naszego Belfra oraz dla naszych studentów !!!